PostHeaderIcon Styrelsen för året 2020

 

Styrelsen består av 1 Ordförande samt 6 Ledamoter.

Ordförande  :  Bertil  Hultin              070 - 640 2488

Vice ordf     :  Hans  Lindgren           070 - 246 4811

Sekr           :  Arne  Backberg           073 - 807 7679

Vice sekr     :  Per  Norrby                070 - 282 6027

Kassör        :  Kenneth  Sjödin          070 - 346 3460

Ledamot 5  :  Per - Erik Fängström     070 - 524 2049

Ledamot 6  :  Åke  Sörlin                  070 - 326 3850

 

Revisor :  Jan Nordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad (2020-11-10 kl. 06:42)

 

Klicka för att öppna pdf-filen!

Nyttig information för dig som MC-förare!

Klicka för Facebook!

Hitta ressällskap
via Facebook

Besökare
Vi har 3 besökare online
Arkiv